Over Madelon

Mijn kracht en passie is het beste uit mensen en organisaties halen. Ik werk 1-op-1 en in teams. 


Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden en leiden van verbetertrajecten bij zowel kleine als grote (beursgenoteerde) organisaties. in 1993 begon ik in de rol van account manager / sales. Hierin ben ik 10 jaar actief geweest bij verschillende ICT- bedrijven. Vanaf 2002 heb ik mijn eigen bedrijf en adviseer en coach ik leiders en hun teams. Hiervoor ben ik afgestudeerd in Sociologie (Organisatie & Beleid) en aan de HTS Confectie (Commercieel Management). 

Mijn aanpak is observeren en reflecteren. Ik stel verrassende vragen, vind diepgang en ga schuring niet uit de weg. Daarbij blijf ik pragmatisch, ben duidelijk in mijn communicatie en werk altijd van mens- naar resultaatgericht. 

Mijn drive komt voort uit dat ik weet hoe het is om financieel succesvol en tegelijkertijd niet gelukkig en in balans te zijn. Na onderzoek, het schrijven van een boek en mijn levenservaringen heb ik ontdekt hoe je het mooiste en beste bereikt door helemaal jezelf te zijn. Dit feest, deze voldoening gun ik iedereen!

Visie op groei

In de 20 jaar dat ik mensen coach, is me opgevallen dat succes nauwelijks te maken heeft met competenties, maar veel meer met de intentie en passie waarmee mensen zaken doen. Met de mate waarin ze hun hart volgen.
 
Als je met overtuiging doet wat bij je past, kun je optimaal presenteren. Het is daarom belangrijk de kern van je persoonlijke drijfveren te vinden. Dat is de pit waaruit jij en je organisatie kan groeien als een krachtige boom die veel vruchten draagt. Zakendoen is geen spel om van de ander te winnen, maar een samenwerking waarin wederzijds waarde wordt toegevoegd. 

Mijn drive is iedereen wakker schudden hoe je het beste bereikt juist door helemaal jezelf te zijn. Mijn bijdrage als coach en begeleider is dat iedereen ontdekt hoe hij/zij het beste bereikt. Mijn adviezen richten zich zowel op de harde kant: visie, structuur, kaders en afspraken en anderzijds de zachte menselijk kant zodat iedereen tot zijn recht komt en optimaal presteert.

Mijn uitgangspunt is hierbij altijd dat alle kennis en kunde reeds aanwezig is. Ik zorg ervoor dat men zelf tot inzicht komt en vanuit een positieve samenwerking de verbeteringen en veranderingen in gang zet die nodig zijn.